Marszałek Witold Kozłowski z wizytą na Limanowszczyźnie

Marszałek Witold Kozłowski z wizytą na Limanowszczyźnie
Marszałek Witold Kozłowski z wizytą na Limanowszczyźnie

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta podpisane zostało porozumienie dotyczące biblioteki pedagogicznej, a w Starostwie Powiatowym dyskutowano o możliwych inwestycjach na terenie powiatu.


Po zakończeniu realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową”, który uzyskał wsparcie w wysokości prawie 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, obiekt nadal będzie pełnił dotychczasowe funkcje, tj. widowiskowo-teatralną, pracowni artystycznych i klubów zainteresowań. Ponadto zostaną tam także zlokalizowane Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej oraz limanowska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu.

 

W Urzędzie Miasta umowę użyczenia pomieszczeń dla biblioteki pedagogicznej podpisali marszałek Witold Kozłowski oraz burmistrz Limanowej Władysław Bieda. Zawarte na okres 15 lat porozumienie dotyczy nieodpłatnego użyczenia Województwu Małopolskiemu lokali w przebudowanym Limanowskim Domu Kultury i nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, na potrzeby prowadzenia limanowskiej fili Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Samorząd regionalny będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem biblioteki. Nowa lokalizacja będzie korzystna dla mieszkańców miasta i powiatu limanowskiego bowiem w jednym miejscu będą zgromadzone zbiory obu bibliotek (pedagogicznej i miejskiej).

 

Z kolei w limanowskim starostwie samorządowcy dyskutowali o możliwych inwestycjach na terenie powiatu, a w szczególności o lepszym skomunikowaniu z Krakowem, na co pozwoliłoby poprowadzenie nowej drogi wojewódzkiej. Trakt usprawniający dojazd z Limanowej do Krakowa mógłby przebiegać doliną rzeki Tarnawa, przez Rupniów do Gdowa, gdzie łączyłby się z obwodnicą.

 

Zaczniemy oczywiście od koncepcji, to też będzie niemały wydatek. Zlecenie będzie jeszcze w tym roku, ale wpiszemy to do budżetu na przyszły rok – zapowiedział marszałek Witold Kozłowski.

- Myślę, że ten temat na tyle uruchomimy, że nawet jeżeli nie uda się tego zrealizować w ciągu 3 lat tej kadencji, to sprawa będzie już na tyle rozkręcona i rozpoczęta, że ciężko byłoby się wycofać – zaznaczył marszałek.

 

Poza przedstawicielami limanowskich samorządów w spotkaniach uczestniczyli także: poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, radny województwa Grzegorz Biedroń, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Alina Marek oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyna Węgrzyn-Madeja.

 

Źródło i fot. UMWM