Miarka się przebrała. Mieszkańcy kilku gmin złożyli wniosek o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

Miarka się przebrała. Mieszkańcy kilku gmin złożyli wniosek o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej
Miarka się przebrała. Mieszkańcy kilku gmin złożyli wniosek o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, Fot. Airly.eu

Mieszkańcy mają dość smogu w związku z utrzymującym się katastrofalnym stanem jakości powietrza,  występującym wskutek spotęgowania destrukcyjnego wpływu niskiej emisji z pyłowych, przestarzałych palenisk domowych na terenie wszystkich gmin ościennych Krakowa, złożyli wniosek do Wojewody Małopolskiego oraz Marszałka Małopolski o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze Metropolii Krakowskiej.

 

Dzisiaj na skrzynki e-mail Wojewody Małopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły takie oto wiadomości.

 


Szanowny Panie Wojewodo,
Szanowny Panie Marszałku,

W związku z utrzymującym się katastrofalnym stanem jakości powietrza, występującym wskutek spotęgowania destrukcyjnego wpływu niskiej emisji z pyłowych, przestarzałych palenisk domowych na terenie wszystkich gmin ościennych Krakowa, przez utrzymujące się niekorzystne zjawiska naturalne, tj, inwersję temperatur i brak wiatru,  zgodnie z  art. 232 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wnosimy o niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej - klęski SMOGU - na terenie gmin ościennych Krakowa.


Ponadto apelujemy o podjęcie działań eliminujących skutki oddziaływania klęski żywiołowej na zdrowie i życie mieszkańców Miasta Krakowa, narażonych na działanie napływających mas ciężko zanieczyszczonego powietrza z gmin sąsiednich.   

W związku z powyższym apelujemy i wnosimy o niezwłoczną organizację spotkania kryzysowego władz miasta Krakowa oraz gmin ościennych, celem zaplanowania i podjęcia skoordynowanych działań, przedstawionych w załączonym wniosku wraz z uzasadnieniem.

 
Z poważaniem;
Mieszkańcy Gminy Czernichów
Mieszkańcy Gminy Niepołomice
Mieszkańcy Gminy Skawina
Mieszkańcy Gminy Wieliczka
Mieszkańcy Gminy Zabierzów
 

 

Treść całości wniosku możesz przeczytać TUTAJ