Miasto Stary Sącz ma ambitne plany, ale czy się uda?

Miasto Stary Sącz ma ambitne plany, ale czy się uda?
Miasto Stary Sącz ma ambitne plany, ale czy się uda? Fot. Wojciech Wójcik

Władze Starego Sącza właśnie złożyły wniosek do UNESCO, w którym punktują historyczne zasługi Starego Sącza dla polskiej i europejskiej kultury, potencjał lokalny i swoje osiągnięcia, jak choćby Festiwal Pannonica, który stał się kulturalną wizytówką Sądecczyzny.

 

Po co miastu taki tytuł?


Jak informuje Rafał Kamieński z Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, tytuł miasta kreatywnego UNESCO to nie tylko prestiż miasta na arenie międzynarodowej, rozpoznawalna na całym świecie marka miasta kreatywnego, ale również swoista pieczęć, znak jakości przyciągający do miasta turystów i dodatkowy impuls do rozwoju lokalnej gospodarki.

 

Chcemy z muzyki uczynić wyróżnik naszego miasta. Przygotowując twarde argumenty dla komisji UNESCO po raz kolejnych zdaliśmy sobie sprawę jak wieloma osiągnięciami (nie tylko historycznymi, ale też współczesnymi) możemy sie pochwalić i jak wiele Stary Sącz ma do zaoferowania światu w dziedzinie muzyki. Zaplanowaliśmy wiele nowych inicjatyw m.in "Sącz Jazz Festival" czy utworzenie Kreatywnego Inkubatora w rozbudowywanej siedzibie Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.”
Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

 

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., aby wspierać rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturalny miast oparty na zasadach trwałego i zrównoważonego rozwoju. Przyłączając się do Sieci miasta potwierdzają swoje zobowiązanie do rozwijania partnerstwa, promowania kreatywności, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym. 


Koncepcję creative city zaproponował w latach 80. Charles Landry, brytyjski urbanista i ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju miast i wykorzystywania wyobraźni i kreatywności w polityce miejskiej.

 

Obecnie tytułem Kreatywnego Miasta UNESCO może poszczycić się 180 miast na świecie reprezentujących różne pola aktywności kulturalnej, w tym trzy polskie miasta. W roku 2013 tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie literatury uzyskał Kraków, w 2015 Katowice - w dziedzinie muzyki, a w 2017 Łódź - w dziedzinie filmu.


Starania Starego Sącza wspiera wiele organizacji i instytucji: m.in. Polski Komitet ds. UNESCO, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Polskie Stowarzyszenie Muzyki Dawnej, Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej Transetnika, Związek Miast Polskich, Euroregion Tatry, czy Małopolska Organizacja Turystyczna.

 

Ale czy tak małe miasto jak Stary Sącz (nieco ponad 9 tys. mieszkańców) ma szansę żeby uzyskać tytuł Miasta Muzyki UNESCO?

 

- Do niedawna myślałem, że znikome, bo większość kreatywnych miast to albo metropolie , albo miasta przynajmniej kilkuset tysięczne, ale po spotkaniu z przedstawicielem portugalskiego miasta Idanha- a Nova nabrałem przekonania, że nie jesteśmy bez szans - dodaje Jacek Lelek.

 

Czy Starania Starego Sącza się powiodą dowiemy się pod koniec roku. Procedura weryfikacji wniosku zajmuje bowiem ok 5-6 miesięcy. Jeśli tak się stanie to Stary Sącz będzie jednym z najmniejszych Kreatywnych Miast UNESCO na świecie.

 

Źródło: Rafał Kamieński Urząd Miejski w Starym Sączu, Fot. Wojciech Wójcik