Mikroprzedsiębiorcy mogą składać wnioski o udzielenie pożyczki

Mikroprzedsiębiorcy mogą składać wnioski o udzielenie pożyczki
Mikroprzedsiębiorcy mogą składać wnioski o udzielenie pożyczki

Sądecki Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

 

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

 

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

Z tej pomocy może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który zatrudnia minimum 1 pracownika.

 

Wnioski mogą być składane drogą elektroniczną poprzez platformę praca.gov.pl. lub drogą tradycyjną (poczta, dostarczenie do siedziby SUP i wrzucenie do skrzynki podawczej).

 

Sądecki Urząd Pracy powołał zespół do obsługi pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.


Szczegóły na stronie internetowej
https://nowysacz.praca.gov.pl oraz pod numerami telefonów:

18 44 89 311,
18 4489 264,
601 877 110.

 

Źródło: PUPPN