Młodzież z Nowego Sącza chce mieć swoją Radę Miasta

Młodzież z Nowego Sącza chce mieć swoją Radę Miasta
Młodzież z Nowego Sącza chce mieć swoją Radę Miasta, Fot. Miasto Nowy Sącz

W Ratuszu Nowego Sącza odbyło się spotkanie przewodniczącego samorządów szkolnych średnich szkół publicznych i niepublicznych, którzy chcieliby powołać Młodzieżową Radę Miasta. 

 

Młodzież ma wsparcie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza – Małgorzaty Belskiej. W spotkaniu wzięło udział 22 uczniów i uczennic nowosądeckich szkół pełniących funkcję przewodniczących samorządów uczniowskich. Będą oni tworzyć Młodzieżową Radę Miasta. 

 

Spotkanie zostało zainicjowane przez młodzież i miało roboczy charakter. Ciało opiniodawcze będzie nosiło nazwę Sądeckiej Rady Młodzieży lub Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza. 

 

Przed Młodzieżową Radą Miasta wiele wyzwań – nie będzie to jedynie sztuczne ciało utworzone w celach promowania Nowego Sącza i edukacyjnych. Młodzieżowa Rada Miasta będzie brała aktywny udział w rozmowach na temat przyszłych inwestycji oraz dziedzin rozwoju miasta, m.in. związanych ze sportem, oświatą, układem przestrzennym miasta, gdzie wiedza i kreatywność młodzieży oraz znajomość aktualnych potrzeb młodego pokolenia i trendów w społeczeństwie, mogą okazać się cennymi wskazówkami. 

 

Podczas spotkania przyszli członkowie Młodzieżowej Rady Miasta podjęli się pierwszego zadania związanego z jej utworzeniem – pracowali nad treścią jej statutu. Ponadto, zostało wybranych pięciu reprezentantów, którzy będą odpowiedzialni za zorganizowanie następnych spotkań. 

 

Ostatecznie, uchwałę o powstaniu Młodzieżowej Rady Miasta zadecydują radni Rady Miasta.