Modernizacja sieci ciepłowniczych będzie kosztować 20 mln zł

Modernizacja sieci ciepłowniczych będzie kosztować 20 mln zł
Modernizacja sieci ciepłowniczych będzie kosztować 20 mln zł, Fot. Miasto Nowy Sącz

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w dniu 30 maja 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego". 

 

Projekt został wyceniony na kwotę 20 095 771 zł, natomiast wartość dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 12 180 000 zł. Pozostała część potrzebnych środków finansowych pochodzi z budżetu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W ramach projektu zostanie zmodernizowana część sieci ciepłowniczej magistralnej w Nowym Sączu, która jest zasilana z kotłowni Millenium. 

 

Ponadto, w ramach realizacji projektu zostanie zlikwidowana wymiennikownia grupowa przy ulicy Lwowskiej, która dostarcza ciepło do budynków zlokalizowanych na Osiedlu Westerplatte. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych. Ten typ rurociągów posiada fabrycznie wykonaną zewnętrzną warstwę izolacji termicznej, która w dużym stopniu ogranicza straty powstające w toku przesyłu ciepła.

 

W ramach projektu zostanie poprawiony stan techniczny istniejących sieci, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo dostawy ciepła do odbiorców. Jednym z głównych celów projektu jest również ograniczenie występowania ubytków wody sieciowej. Projekt zmniejsza zużycie ilości paliwa do produkcji ciepła wpływając na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do środowiska naturalnego.

 

Zgodnie z zapowiedzią prezesa zarządu MPEC Nowy Sącz Pawła Kupczaka prace modernizacyjne rozpoczną się jeszcze w tym roku. Planowany termin realizacji projektu to 2022 r. 

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz