Most Południowy pod znakiem zapytania

Most Południowy pod znakiem zapytania
Most Południowy stoi pod znakiem zapytania. fot il.

Most pomiędzy ul. Piramowicza w Nowym Sączu a Świniarskiem (gm. Chełmiec), prawdopodobnie nie zostanie ukończony w przewidzianym terminie. To zła wiadomość dla mieszkańców i kierowców.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zwrócił się do Urzędu Gminy Chełmiec z prośbą o stanowisko w sprawie akceptacji projektu aneksu nr 2 do umowy w sprawie współpracy przy przygotowaniu zadania "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach". 

 

Wykonawca zadania - konsorcjum firm EKKOM Sp. z o.o. i MOSTOPOL Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ustalili pierwotny termin wykonania umowy na dzień 30 listopada 2019 r. 

 

Zgodnie z projektem aneksu nr 2 do umowy termin wykonania umowy zostałby przesunięty na 2020 r., bez podania precyzyjnego terminu dziennego. Wójt Gminy Chełmiec pismem z dnia 6 listopada 2019 r. negatywnie zaopiniował przesłany projekt aneksu nr 2 do umowy, nie wyrażając zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania. 

 

Urząd Gminy Chełmiec nie był wcześniej informowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich o trudnościach zwiazanych z realizacją zadania. Nie organizował on także Rad Technicznych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie samorządu Gminy Chełmiec sytuacja ma związek z proponowanym wariantem drogi i mostu, którego autorami są Sądecka Izba Gospodarcza w Nowym Sączu oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości.

 

Powyższy wariant został odrzucony przez Radę Techniczną w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dniu 10 września 2018 r.