Nabór projektów do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza rusza już 1 lipca!

Nabór projektów do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza rusza już 1 lipca!
Nabór projektów do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza rusza już 1 lipca!, Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel poinformował mieszkańców Nowego Sącza o tym, że już od 1 lipca 2019 r. mieszkańcy poszczególnych osiedli będą mogli składać projekty zadań, na których realizację zostanie przeznaczona łącznie kwota 2 mln zł środków pochodzących z Budżetu Miasta.

 

W 2020 r. środki finansowe w kwocie 2 mln zł zostaną podzielone na 25 osiedli Nowego Sącza, aby każde z osiedli mogło zrealizować wybrane zadanie. Mieszkańcy poszczególnych osiedli powinni opracować projekty zadań, aby po weryfikacji następnie poddać je pod głosowanie mieszkańców miasta. 

 

Podział środków finansowych na 20 osiedli odbył się według kryterium powierzchni i kryterium liczby mieszkańców. Pula 1 mln środków finansowych została podzielone według pierwszego kryterium, a druga połowa - według kryterium liczby mieszkańców. W rezultacie, osiedla największe i najliczniej zamieszkiwane otrzymały więcej środków na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2020 r. 

 

Nabór projektów potrwa od 1 lipca do 22 lipca bieżącego roku. W dniach 23 lipca i 26 sierpnia zostaną zweryfikowane projekty Budżetu Obywatelskiego. Najpóźniej do 2 września wyniki weryfikacji zostaną opublikowane. Mieszkańcy do 5 września będą mogli składać odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań zostanie opublikowana ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie. Głosowanie zaplanowano na dni 1 - 8 października 2019 r. 

 

Więcej informacji na temat sposobu i form składania projektów znajduje się na stronie internetowej www.bo.nowysacz.pl. 

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz