Nadal brak porozumienia między przedsiębiorcami, a mieszkańcami ul. Zakładników

Od tygodnia mieszkańcy Osiedla Biegonice blokują przejazd dla firm zlokalizowanych przy końcu ul. Zakładników. 

 

Podczas dzisiejszego spotkania z mieszkańcami wiceprezydent Artur Bochenek poinformował, że prezydent nie poczyni żadnych kroków, aby uspokoić sytuacje i znaki utrzymania 30km/h  i 3,5 tony maksymalnego obciążenia na tej drodze w dalszym ciągu będą obowiązywać. 

 

Jeśli pojawią się jakieś czynniki zewnętrzne, bo decyzje może uchylić tylko wojewoda, jeśli pojawią się takie przepisy ze strony wojewody, to niestety niezależne od nas. My z mieszkańcami będziemy walczyć, żeby ten stan rzeczy utrzymać. Będziemy bronić  ich interesów chociaż będzie to nawet wbrew niektórym czynnikom politycznym – powiedział zastępca prezydenta.

 

W maju zeszłego roku odbyło się spotkanie mieszkańców z przedsiębiorcami w Biegonicach. Przedsiębiorcy zobowiązali się wtedy do przedstawienia koncepcji budowy dwóch dróg. Do Urzędu Miasta wpłynęły one w lipcu tego roku. 

 

Przez ostatnie półtora roku było absolutne milczenie w tym temacie. To są kreski na mapie nie skonsultowane z mieszkańcami i władzami miasta – zaznacza Artur Bochenek.   

 

Przedsiębiorcy przedstawili swoje koncepcje dopiero po kilku pismach z MZD, a bez nich nie było mowy o prowadzeniu rozmów o zlikwidowaniu natężenia ruchu na tej drodze i przeniesieniu go na jakąś alternatywną drogę, która nie będzie powodowała uciążliwości dla mieszkańców. Dodatkowo trasy przebiegów przygotowane przez przedsiębiorców nie były uzgadniane z mieszkańcami.

 

Przedsiębiorcy zaproponowali 3 warianty. Rok trwało namalowanie 3 kresek. MZD powiedział, że się do tego nie odnosi i pod uwagę weźmie tylko rozwiązanie, które będzie konsultowane z mieszkańcami i które będzie dla nich rodziło możliwość procedowania albo dalej funkcjonowania. MZD nie może zablokować inicjatywy wykonania drogi wewnętrznej jeżeli będzie ona zgodna z przepisami. Dane przesłane przez przedsiębiorców są niewystarczające do tego, żeby coś uzgadniać i zajmować stanowisko techniczne. Nieprawdą jest, że Nowy Sącz czy MZD chce wykupić tereny. Miasto chciało administracyjnie pomagać i przyspieszyć procedury. Wykupienie terenu trwa ponad rok przy najbardziej sprzyjających okolicznościach, a przy sprzeciwie mieszkańców procedury trwają bardzo długo – mówił Adam Konicki dyrektor MZD

 

Wiceprezydent dodał, że na sesji w październiku albo listopadzie będzie procedowana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego tak, żeby ograniczyć w pewien sposób możliwość składowania tutaj odpadów tych szczególnie niebezpiecznych i pod tym względem też pomóc mieszkańcom, którzy nie chcą śmieci. Wolą aby funkcjonowało miejskie wysypisko na ul. Tarnowskiej, a nie przy ul. Zakładników.

 

Co na tą całą sytuacje odpowiadają sami przedsiębiorcy? Właściciele firm tłumaczą, że ograniczyli ruch pojazdów, bo kiedyś przez ul. Zakładników przejeżdżało ich kilkadziesiąt, a teraz tylko kilka dziennie. Przez zablokowanie drogi przez mieszkańców nie mają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

W kwestii tego czy rozważają przeniesienie sortowni wskazują, że jest to teren przemysłowy przeznaczony pod taką działalność, w którą zainwestowali dużo pieniędzy, przystosowali go w zakresie ochrony środowiska i spełnili wszystkie wymogi jakie stawia przed nimi prawo, aby działalność w takim miejscu prowadzić. Tłumaczą, że dążą do konsensusu, porozumienia, a nie do wojny i chcą porozumieć się ze wszystkimi.

 

Możemy ustalić harmonogram przejazdu tych samochodów, aby maksymalnie ograniczyć ich ruch dopóki nie powstanie droga alternatywna, ale my chcemy pracować, mamy zatrudnionych ludzi, którzy pójdą na bruk jeżeli nasza działalność nie zostanie tutaj przeprowadzona – tłumaczą.

Nadal brak porozumienia między przedsiębiorcami, a mieszkańcami ul. Zakładników Nowy Sącz Nadal brak porozumienia między przedsiębiorcami, a mieszkańcami ul. Zakładników Nowy Sącz Nadal brak porozumienia między przedsiębiorcami, a mieszkańcami ul. Zakładników Nowy Sącz Nadal brak porozumienia między przedsiębiorcami, a mieszkańcami ul. Zakładników Nowy Sącz Nadal brak porozumienia między przedsiębiorcami, a mieszkańcami ul. Zakładników Nowy Sącz