Nadwyżka składek ZUS do zwrotu - przedsiębiorcy na plusie

Nadwyżka składek ZUS do zwrotu - przedsiębiorcy na plusie
Nadwyżka składek ZUS do zwrotu - przedsiębiorcy na plusie, Fot. ilustracyjna

Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działające na obszarze Małopolski poinformowały, że na kontach niektórych płatników ZUS znajduje się nadpłata składek. Ze zbiorczych danych wynika, że sytuacja nadwyżki środków na koncie płatników dotyczy aż 33.000 przedsiębiorców!

 

Nadpłata składek występuje wówczas, gdy płatnik opłaci je w wyższej wysokości niż został zobowiązany. W pierwszej kolejności nadpłata jest zaliczana na pokrycie zaległych składek. W przypadku, gdy nie ma zadłużenia, można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrot nadpłaconych środków. Przedsiębiorca, który jako płatnik ma nadwyżkę na koncie w ZUS może również wnieść o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych składek. 

 

Według danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu wynika, że łączna kwota nadpłaty wynosi w 118,81 mln w Oddziale ZUS w Krakowie, 25,77 mln w Oddziale ZUS w Chrzanowie, 37,24 mln w Odziale ZUS w Nowym Sączu i 19,03 mln w Oddziale ZUS w Tarnowie. 

 

Nadpłatę posiadają również płatnicy nieaktywni - osoby, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej. Chcąc lepiej kontrolować stan konta w ZUS można założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych i w ten sposób na bieżąco kontrolować saldo na koncie oraz płatności. 

 

Nadpłata składek ZUS jest zwracana na wniosek płatnika w terminie 30 dni. Po upływie 5 lat od dnia wpłaty lub otrzymania zawiadomienia z ZUS o nadpłacie, roszczenie o zwrot nadpłaconych składek ulega przedawnieniu. Podkreślenia wymaga, że o ile wielu przedsiębiorców otrzymało od ZUS informację o ujemnym saldzie, o tyle niewielu spotkało się z sytuacją, w której ZUS informuje o nadwyżce na koncie płatnika.

 

Informację o saldzie na koncie płatnika można uzyskać również kontaktując się z ZUS-em za pośrednictwem Centralnej Obsługi Telefonicznej, pod nr tel 22 560 16 00. 

 

Źródło: Miasto Nowy Sącz