Najzdolniejsi uczniowie ze szkół prowadzonych przez powiat nowosądecki otrzymali stypendia edukacyjne

Najzdolniejsi uczniowie ze szkół prowadzonych przez powiat nowosądecki otrzymali stypendia edukacyjne
Najzdolniejsi uczniowie ze szkół prowadzonych przez powiat nowosądecki otrzymali stypendia edukacyjne

175 tysięcy złotych – to kwota stypendiów edukacyjnych ufundowanych przez starostę nowosądeckiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

 

Oprócz wsparcia uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce, przyznawane są też stypendia socjalne (10.800 złotych) dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, stypendia dla uczniów z Ukrainy (25 tysięcy złotych), a także pokrywane są koszty biletów dla uczniów ZS w Marcinkowicach na dojazd do Bursy Szkolnej w Starym Sączu (38 tysięcy złotych).

 

W sumie, w bieżącym roku szkolnym, na wsparcie dla młodych ludzi przeznaczono 248.800 złotych.

 

Nagradzamy zdolnych uczniów i motywujemy ich do dalszej pracy. Stypendium edukacyjne jest przeznaczone dla laureatów i finalistów konkursów lub olimpiad na szczeblu krajowym lub międzynarodowym oraz dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen klasyfikacyjnych nie niższą niż 5,0, a ocenę ze sprawowania mieli wzorową. Mamy sporo takiej młodzieży. Cieszę się, że możemy ich wspierać finansowo. Jestem bardzo dumny, że do szkół powiatowych uczęszczają tak zdolni i pracowici uczniowie. Gratuluję - mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

 

Kwota stypendium edukacyjnego wynosi 1.000 zł na rok szkolny.

 

Edukacyjne stypendia Starosty, otrzymało 175 uczniów z następujących szkół:

- Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie - 48,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju - 22,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 10,

- Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu – 22,

- Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie – 21,

- Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie – 9,

- Zespołu Szkół w Starym Sączu – 26,

- Zespołu Szkół w Łącku – 3,

- Zespołu Szkół w Marcinkowicach – 14.

 

Źródło: SPNS, fot. Paweł Szeliga