Nieprawidłowości w subwencji oświatowej: ponad 3,6 mln do zwrotu

Nieprawidłowości w subwencji oświatowej: ponad 3,6 mln do zwrotu
Oficjalna strona miasta Nowy Sącz

W dniu 1 października 2019 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której Urząd Miasta wystąpił o przesunięcie środków finansowych w związku z nieprawidłowościami związanymi z subwencją oświatową. 

 

Podczas konferencji prasowej w dniu 1 października poświęconej sytuacji w nowosądeckiej oświacie również poruszono temat nieprawidłowo pobranej subwencji oświatowej w latach 2015 - 2018. Wiceprezydenci Magdalena Majka i Artur Bochenek oraz dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska wyjaśnili powody tej sytuacji. 

 

W 2014 r. Nowy Sącz został zobowiązany do zwrotu ponad 5 mln zł nieprawidłowo pobranej subwencji oświatowej. Pod koniec listopada 2018 r. rozpoczęła się kontrola realizowana przez Urząd Kontroli Skarbowej, której wyniki wskazały na to, że w latach 2015 - 2018 Nowy Sącz otrzymał subwencję oświatową w zbyt dużej wysokości. 

 

Wydział Edukacji i Wychowania prowadzi działania mające na celu wyjaśnienie, czy decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej są prawidłowe. Jednocześnie Małgorzata Belska poinformowała, że prawdopodobnie Nowy Sącz będzie musiał zwrócić około 3 mln 600 zł:

Niestety, czekamy na kolejne decyzje, które w sumie będą skutkowały zwrotem prawdopodobnie około 3 mln 600 tys. złotych. To zła informacja w roku podwyżek w oświacie, kiedy musimy gwarantować kolejne miliony złotych na wypłaty, na które nie dostajemy stuprocentowego pokrycia z MEN.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania poinformowała również, że wykryto szereg nieprawidłowości, w tym niewłaściwą liczbę dzieci w klasach integracyjnych, nieprawidłowe wskazanie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i liczbę uczniów w klasach sportowych. Stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania oddziału szpitalnego przy dawnym gimnazjum nr 11 i Szkole Podstawowej nr 2. 

 

Wiceprezydent Artur Bochenek poinformował natomiast, że w 2019 r. zostało wykonanych sześć zaleceń pokontrolnych, cztery zalecenia pokontrolne są w trakcie realizacji, a jedno jest planowane. W budżecie na 2020 r. zostało zaplanowanych do wykonania trzynaście nakazów, których realizacja będzie kosztowała budżet państwa około 1,5 mln zł.