Nowa Wieś. W poniedziałek przełożenie ruchu na dwa mosty tymczasowe

Nowa Wieś. W poniedziałek przełożenie ruchu na dwa mosty tymczasowe
Nowa Wieś. W poniedziałek przełożenie ruchu na dwa mosty tymczasowe

Na poniedziałek 6 kwietnia br. przewidziano przełożenie ruchu, na mosty tymczasowe wybudowane na potokach: Wiśnicz i Kotowskim, w miejscowości Nowa Wieś, w powiecie nowosądeckim, w ciągu drogi krajowej nr 75. Po przełożeniu ruchu nastąpi rozbiórka obydwu obiektów i budowa w ich miejsce nowych.

 

Po ustawieniu czasowego oznakowania i jego odbiorze ruch pojazdów przełożony zostanie na mosty tymczasowe, co przewidywane jest około południa 6 kwietnia 2020 r. Nowe mosty na potokach Wiśnicz i Kotowskim w Nowej Wsi, zgodnie z podpisaną umową, mają być ukończone do połowy sierpnia 2020 r.

 

Umowy na zaprojektowania i budowę mostów na potokach: Wiśnicz i Kotowskim, w miejscowości Nowa Wieś podpisane zostały 12 czerwca 2018 r. W ramach umów przewidziane są:

  •        budowa i rozbiórka objazdu z mostem tymczasowym,
  •        rozbiórka i budowa mostu stałego wraz z wyposażeniem,
  •        budowa kanałów technologicznych,
  •        przebudowa dojazdów do mostu stałego,
  •        budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia mostu,
  •        umocnienie brzegów koryta potoku.

 

Koszt budowy mostu na potoku Kotowskim wyniesie ponad 3 mln 788 tys. zł, a na potoku Wiśnicz ponad 3 mln 419 tys. zł. 

 

Źródło i Fot. GDDKiA