Nowe połączenia autobusowe z Nowego Sącza do Łukowicy

Nowe połączenia autobusowe z Nowego Sącza do Łukowicy
Nowe połączenia autobusowe z Nowego Sącza do Łukowicy, Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

Mieszkańcy gminy Łukowica i Nowego Sącza uzyskają lepszy dostęp do komunikacji miejskiej na trasie między tymi obszarami. Łukowica jest kolejną gminą położoną w okolicy Nowego Sącza, korzystającą z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu. 

 

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski zawarli porozumienie, na mocy którego autobusy miejskie będą kursowały do miejscowości Stronie. W ocenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza rozszerzenie działalności MPK sprzyja wymianie gospodarczej i kulturowej w regionie. 

 

Wójt Gminy Łukowica wyraził natomiast zdanie, że połączenia autobusowe między miejscowością Stronie położoną w granicach Gminy Łukowica są potrzebne, co potwierdzili mieszkańcy. Pierwsze kursy autobusowe rozpoczną się w ostatnim tygodniu sierpnia. Trwają jeszcze prace konserwatorskie.

 

Według nowego rozkładu będą odbywały się trzy kursy w godzinach porannych, trzy w godzinach popołudniowych i jeden wieczorem. W czasie weekendu będą odbywały się dwa kursy. Autobus będzie kursował na linii 34, która została wydłużona do Stronia. Ze względu na koszty eksploatacji połączenia stawka wozokilometra została ustalona dla Gminy Łukowica na kwotę 3,50 zł. 

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz