Nowi zarządzający w Spółce NOVA

Nowi zarządzający w Spółce NOVA
Nowi zarządzający w Spółce NOVA, Logo Firmy NOVA, Fot. Miasto Nowy Sącz

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza miejskiej Spółki NOVA powołała nowego prezesa, którym został Krzysztof Krawczyk oraz jego zastępcę, którym został Dawid Bednarski.
 

13 lutego dokonano zmian w Radzie Nadzorczej Spółki NOVA. Jej przewodniczącym został Tadeusz Piecuch, a członkami: Henryk Najduch – zastępca przewodniczącego i Stanisława Skoczeń – sekretarz Rady Nadzorczej. 
 

Nowy Prezes Spółki NOVA Krzysztof Krawczyk jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, gdzie ukończył studia magisterskie z Zarządzania i Marketingu ze specjalnością zarządzanie strategiczne. Ostatnio prowadził własną działalność gospodarczą zajmującą się doradztwem w transporcie, a wcześniej pracował między innymi w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie. W ostatnich wyborach samorządowych zdobył zaufanie mieszkańców miasta i zasiadł w Radzie Miasta Nowego Sącza. Jednak w związku z objęciem funkcji prezesa Spółki Nova zrzekł się mandatu radnego. 
 

Zastępca Prezesa Spółki NOVA Dawid Bednarski ukończył Liceum Ekonomiczne w Nowym Sączu oraz studia ekonomiczne na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją zarządzanie strategiczne. Ostatnio pracował w nowosądeckim oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. 

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz