Nowosądeckie służby z medalami i odznaczeniami za pracę

Nowosądeckie służby z medalami i odznaczeniami za pracę
Oficjalna strona Powiatu Nowosądeckiego, Zdj. Maria Olszowska

Podczas spotkania w Bilsku podsumowano działalność służb, inspekcji i straży działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku. Odbyło się to w ramach posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Gości przywitał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który podziękował za pracę wszystkim zebranym. Towarzyszył mu wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu: Edward Ciągło i Marian Dobosz oraz przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec.

 

- Wasza praca jest trudna i wymagająca poświęceń – mówił starosta Marek Kwiatkowski zwracając się do przedstawicieli służb. – Zawsze można liczyć na waszą pomoc i właśnie za to, w imieniu mieszkańców Ziemi Sądeckiej, bardzo dziękuję. Na szczęście ten rok był spokojny i ominęły nas kataklizmy. Mam nadzieję, że nasza współpraca nadal będzie wzorowa.

 

Po krótkim meldunku jaki złożyli szefowie służb (m.in. policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, WOPR) nadszedł czas na wręczenie medali i odznaczeń.

 

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski przyznał Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie. Złote Jabłko otrzymał Stanisław Michalik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój.

 

Srebrne Jabłka Sądeckie otrzymali: Andrzej Pasek - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Jacek Kulig - Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Muszynie, kpt. Józef Orzeł - kierownik Działu Ochrony Zakładu Karnego w Nowym Sączu i Grzegorz Danek – prezes Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych w Podegrodziu.

 

Spotkanie prowadził Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.