Nowy Sącz dofinansuje zakup instalacji OZE

Nowy Sącz dofinansuje zakup instalacji OZE
Nowy Sącz dofinansuje zakup instalacji OZE. Fot. ilustracyjna

Mieszkańcy Nowego Sącza mogą skorzystać z dofinansowania we własnych gospodarstwach domowych na zakup instalacji odnawialnych źródeł energii. Nowy Sącz oferuje możliwość dofinansowania do montażu niektórych typów instalacji OZE.

 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup instalacji fotowoltaicznej. Jest to zespół urządzeń i instalacji, który przekształca promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną, o łącznej mocy wynoszącej nie więcej niż 40 kW. Instalacja fotowoltaiczna jest przyłączona sieci elektroenergetycznej. Pozwala ona na wytworzenie energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego. 

 

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, które są zespołem urządzeń wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do przygotowania i gromadzenia ciepłej wody użytkowej. Mieszkańcy Nowego Sącza mogą również ubiegać się o dofinansowanie na potrzeby instalacji kotła na biomasę lub pompy ciepła. 

 

Kocioł na biomasę to instalacja wyposażona w kocioł na pelet, przeznaczona na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Natomiast pompy ciepła wykorzystują energię cieplną do produkcji ciepłej wody użytkowej. 

 

Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie umowy. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zgłosić się do Biura Obsługi Mieszkańców (przy Rynku 1), Wydziału Pozyskiwania Funduszy (przy ul. Narutowicza 6), albo Centrum Informacji Turystycznej (przy ul. Szwedzkiej 2). 

 

 

Źrodło : UMNS