Nowy Sącz ma pomysł na zagospodarowanie Lasku Falkowskiego

Nowy Sącz ma pomysł na zagospodarowanie Lasku Falkowskiego
Nowy Sącz ma pomysł na zagospodarowanie Lasku Falkowskiego, Fot. Miasto Nowy Sącz

W dniu 22 lutego 2019 r. w Nowym Sączu odbyła się konferencja poświęcona koncepcji zagospodarowania Lasku Falkowskiego. Przedsięwzięcie będzie organizowane w ramach projektu "Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast".

 

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do tego projeku w ramach porozumienia z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Dotychczas niezagospodarowana część Lasku Falkowskiego jest atrakcyjnym przyrodniczo miejscem. Niemniej w związku z tym, że zostało ono zaniedbane, przestało być dostępne dla mieszkańców i turystów. 

 

W ramach koncepcji zagospodarowania Lasku Falkowskiego zostanie odtworzona dawna ścieżka edukacyjna, którą wzbogacono o nowoczesne, interaktywne elementy. Miejsce będzie bardziej bezpieczne i lepiej zagospodarowane, a tym samym stanie się atrakcyjnym miejscem dla rodzin z dziećmi, która będą mogły się zrelaksować w otoczeniu zieleni. 

 

W Lasku Falkowskim powstanie szkółka leśna, która będzie miejscem spotkań i zajęć dydaktycznych. Powstaną również ścieżki przyrodnicze, takie jak "szlak żaby" i "szlak dzika". Koncepcja zagospodarowania tego miejsca zakłada utworzenia strefy sportowo - rekreacyjnej oraz punktu widokowego z częściowo zadaszoną platformą, na której zostaną zlokalizowane lunety do obserwacji ptactwa. 

 

Atrakcje zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne miały do niej dostęp. Plan zagospodarowania został przygotowany we współpray z Głównym Instytutem Górnictwa, mieszkańcami miasta Nowego Sącza, przedstawicielami nowosądeckiej Ligii Ochrony Przyrody oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz