Nowy Sącz: Miasto już w styczniu wnioskowało o środki na budowę nowego mostu na ul. Kamiennej

Nowy Sącz:  Miasto już w styczniu wnioskowało o środki na budowę nowego mostu na ul. Kamiennej
Nowy Sącz: Miasto już w styczniu wnioskowało o środki na budowę nowego mostu na ul. Kamiennej, fot. archiwalna

22 czerwca został zamknięty do odwołania dla ruchu pieszego i kołowego most w ciągu ul. Kamiennej na rzece Kamienica. Decyzja o zamknięciu przeprawy została podyktowana obfitymi opadami deszczu i wysokim stanem wód. Wysoki stan rzeki Kamienica stwarzał poważne zagrożenie dla konstrukcji mostu, dlatego w obawie o bezpieczeństwo publiczne bezwzględne zamknięcie mostu było konieczne.


Jak informuje sądecki magistrat Miasto Nowy Sącz w styczniu 2020 roku złożyło stosowny wniosek, aby wybudować nowy most ze środków powodziowych, wniosek ten został oceniony wysoko ponieważ znalazł się na pierwszym miejscu listy zadań, które Wojewoda Małopolski przesłał do MSWiA. Miasto Nowy Sącz wyłoniło także wykonawcę budowy nowego mostu.


Obiekt mostowy został uszkodzony w 2019 r. poprzez podmycie filara mostu, co skutkuje jego osiadaniem. 21 listopada 2019 r. przeprowadzono ocenę stanu technicznego mostu, która stwierdza, że całościowy stan techniczny mostu jako niedostateczny, a stan płyty pomostu jako przedawaryjny. 


W celu uniknięcia katastrofy wykonano prowizoryczne podparcie uszkodzonej konstrukcji nośnej za pomocą podpory tymczasowej.

 

Staramy się razem z gminą Kamionka Wielka o uruchomienie środków na realizację inwestycji.


Szczegółowy informacje dotyczące chronologii wydarzeń związanych z ww. przeprawą znajdują się poniżej. 

Źródło: UMNS, fot. archiwalna