Nowy Sącz otrzymał 6 mln zł na przebudowę i remont ulic

Samorząd lokalny Nowego Sącza pozyskał niemal 6 mln złotych na przebudowę i remont kolejnych nowosądeckich ulic. Pozyskane środki finansowe pochodzą z budżetu państwa - z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

Prezydent miasta Ludomir Handzel poinformował podczas konferencji prasowej, że ulice, które zostaną poddane remontom to ul. Sucharskiego, Kunegundy i Grodzka. Samorząd przystępuje do praz związanych z przetargami. Prace remontowe zostaną wykonane prawdopodobnie jeszcze w 2019 r. 

 

Prezydent miasta podkreślił, że dofinansowanie zostało uzyskane dzięki współpracy z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem i jego zastępcą Zbigniewem Starcem. Inwestycja związana z remontem przy ul. Sucharskiego będzie zrealizowana we współpracy z Grodzką Spółdzielnią Mieszkaniową.

 

Poziom dofinansowania inwestycji drogowych w Nowym Sączu wynosi 60% kosztów kwalifikowanych. W ostatnim czasie prezydent miasta złożył wniosek o dofinansowanie kolejnych czterech inwestycji drogowych. 

 

Wiceprezydent podczas briefngu prasowego poinformował, że Nowy Sącz otrzymał dofinansowanie dla 7 projektów dotyczących doświetlenia przejść dla pieszych. 

 

Źródło i Film Urząd Miasta Nowy Sącz