Nowy samochód dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynicy-Zdroju

Nowy samochód dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynicy-Zdroju
Oficjalna strona Gminy Krynica-Zdrój

14 września br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy Zdroju otrzymał promesę w wysokości 80 tysięcy złotych na zakup nowego pojazdu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych.

 

Została ona wręczona na ręce Burmistrza miasta Krynicy-Zdroju Dariusza Reśko przez Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON w Krakowie panią Martę Mordarską. Wszystko to w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”, którego organizatorem jest Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Po przekazaniu pani Dyrektor życzyła pracownikom, aby dalej wykonywali swoją pracę w tak wzorowy sposób jak do tej pory. Z kolei burmistrz miasta podziękował jej za życzliwość i otrzymane dofinansowanie. Podkreślił ważność otrzymanej promesy dla poprawy funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, gdyż obecny pojazd jest już znacznie wysłużony. Na koniec nastapiło oprowadzenie gości po pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest wzorcowym miejscem w całej Małopolsce.