Nowy Targ z dofinansowaniem do odnawialnych źródeł energii

Nowy Targ z dofinansowaniem do odnawialnych źródeł energii
Oficjalna strona Miasta Nowy Targ

Już niedługo mieszkańcy Nowego Targu będą mogli się starać o dofinansowanie do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Wszystko to w ramach projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” w zakresie dotacji na montaż mikroinstalacji OZE z RPOWM Poddziałanie 4.1.1.


Fundusze na ten cel udało się pozyskać dzięki dobrej współpracy miasta Nowy Targ, sąsiadującej z nim gminy oraz lokalnych samorządów. Kwota dotacji wyniosła ponad 7 mln złotych brutto. W latach 2019-2020 planuje się montaż 590 Odnawialnych Źródeł Energii. Przewidywana wysokość dofinansowania dla jednego mieszkańca ma wynieść 60 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.


Obecnie trawają pracę nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy dotacji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.