O dom po zmarłej malarce zadba samorząd

O dom po zmarłej malarce zadba samorząd
O dom po zmarłej malarce zadba samorząd, Fot. UMNS

Władysława Iwańska zmarła w 2005 r. pozostawiając po sobie dom, w którym ściany są pokryte polichromiami. Pracownia nowosądeckiej malarki jest jednak zagrożona zniszczeniem, dlatego samorząd miasta postanowił pomóc w zachowaniu dorobku artystki. 

 

Działania podjęte przez samorząd w ostatnim czasie do wizja lokalna budynku należącego dawniej do malarki. Dom i pracownia Władysławy Iwańskiej jest budynkiem zbudowanym na podwyższonych fundamentach, w obawie przed powodzią. Budynek wymaga zabezpieczenia dachu przed zalaniem pomieszczeń wodą oraz podjęcia innych prac w celu przywrócenia go do użytku. 

 

Władysława Iwańska urodziła się w 1927 r. w Nowym Saczu. Do śmierci w 2005 r. zamieszkiwała w swoim domu w dzielnicy Helena. Rok później spadkobiercą majątku należącego do malarki zostało miasto. Kolekcje obrazów i rysunków zostały przekazane Muzeum Okręgowemu, które dba również o domek z przynależną do niego działką. 

 

Problemem jest brak środków finansowych na przeprowadzenie wymaganych remontów. Urząd Miasta poszukuje instytucji i podmiotów, które nawiązałyby współpracę w tym zakresie i zapewniłyby wsparcie finansowe. 

 

Źródło i Fot. UMNS