Obwodnica wzdłuż Dunajca - porozumienie Nowego Sącza z Gminą Chełmiec

Obwodnica wzdłuż Dunajca - porozumienie Nowego Sącza z Gminą Chełmiec
Obwodnica wzdłuż Dunajca - porozumienie Nowego Sącza z Gminą Chełmiec, Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

Nowy Sącz i Gmina Chełmiec wypracowały wspólne stanowisko w zakresie budowy obwodnicy Nowego Sącza wzdłuż rzeki Dunajec. Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel we współpracy z Wójtem Gminy Chełmiec Bernardem Stawiarskim starają się o ponowne wprowadzenie do PZP Województwa Małopolskiego obwodnicy Nowego Sącza. 

 

Pismo zawierające wspólne stanowisko prezydenta miasta Nowego Sącza i wójta gminy Chełmiec zostało w dniu 3 lipca 2019 r. podpisane przez obu reprezentantów samorządów lokalnych, a następnie skierowane do Marszałka Województwa Małopolskiego. 

 

Obwodnica Nowego Sącza będzie dopełnieniem układu komunikacyjnego wokół Nowego Sącza. Niemniej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XLVII/732/18 z dnia 26 marca 2018 r. obwodnica została wykreślona z planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego. 

 

Swoje stanowisko Gmina Chełmiec i Nowy Sącz uzasadniają tym, że obwodnica Nowego Sącza będzie mieć strategiczne znaczenie dla Województwa Małopolskiego i stanowić dopełnienie układu komunikacyjnego o charakterze transgranicznym. Obwodnica wzdłuż Dunajca miałaby standard drogi krajowej i byłaby przedłużeniem planowanej Sądeczanki w kierunku przejścia granicznego na Słowację. 

 

Jeżeli obwodnica nie zostanie ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego może okazać się, że w późniejszych latach pojawi się problem z wygospodarowaniem wolnych obszarów pod budowę obwodnicy w granicach administracyjnych gminy Chełmiec i Nowego Sącza. 

 

Decyzja o wykreśleniu obwodnicy z planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego jest w ocenie obu samorządów lokalnych niezrozumiała i nieuzasadniona.

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz