Od 20 czerwca wracają opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania

Od 20 czerwca wracają opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania
Od 20 czerwca wracają opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania

Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas sesji w dniu 2 czerwca oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 05.06.2020 r. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

 

Przypomnijmy. W kwietniu, w związku z panującą pandemią koronawirusa, radni podjęli uchwałę o zawieszeniu opłat za parking w strefie płatnego parkowania. Miała ona obowiązywać do odwołania.

 

Po luzowaniu obostrzeń zaczęło się przemieszczać więcej osób, co powoduje deficyt miejsc postojowych.

 

Z tego powodu sądeccy radni podjęli uchwałę na mocy, której zostały przywrócone opłaty za parkingi w strefie płatnego parkowania.

 

Konieczność przywrócenia opłat argumentował m.in. wiceprezydent Artur Bochenek. Uchwała była potrzebna, aby wymusić rotację i zwiększyć ilość miejsc postojowych. Miejsca parkingowe zajmowano niejednokrotnie na kilka godzin, czasami nawet na cały 8-godzinny dzień pracy. Powodowało to utrudnienia nie tylko dla mieszkańców, ale i przedsiębiorców.