Od 25 maja w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu załatwisz osobiście więcej spraw

Od 25 maja w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu załatwisz osobiście więcej spraw
Od 25 maja w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu załatwisz osobiście więcej spraw

Od poniedziałku 25 maja można będzie załatwić osobiście więcej spraw w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Warunkiem jest jednak wcześniejsze umówienie się telefonicznie. Obsługa klientów będzie realizowania z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa klientów oraz pracowników urzędu (maseczka, dezynfekcja rąk).

 

Sprawdź, jak pracują poszczególne wydziały:

 

Wydział Komunikacji i Transportu:

Rezerwacji można dokonać wyłącznie na następny dzień pod numerem telefonu: 18 41 41 777.

Co jeszcze się zmieni?

Dokumentacja przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pomocy przy rejestracji pojazdów oraz dokumentacja przedsiębiorców mających do załatwienia więcej niż jedną sprawę, przyjmowana będzie w punkcie przyjęć zlokalizowanym w wyznaczonym okienku.
Uruchomione zostają również kasy, w których można dokonać niezbędnych płatności.
Osoby, które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną lub listownie za pośrednictwem poczty.

W dalszym ciągu można składać dokumenty na dzienniku podawczym (urna) przy ul. Jagiellońskiej 33 lub dostarczać je drogą elektroniczną lub pocztą. Po zrealizowaniu danej sprawy pracownik urzędu telefonicznie ustala termin i godzinę odbioru dokumentów. 

Pod tymi numerami telefonów uzyskasz informację na temat:

Rejestracja pojazdów: 18 41-41-603, 18 41-41-605, 1841-41-606, 1841-41-633, 18 41-41-634,

Uprawnienia do kierowania pojazdami: 18 41-41-607, 1841-41-608,

Transport drogowy: 18 41-41-602

Dyrektor  Jacek MALECZEK
Tel. 18 41-41-601
E-mail: jmaleczek@nowosadecki.pl

Zastępca  Dyrektora Wydziału Piotr CEBULA

Tel. 18 41-41-601
E-mail: pcebula@nowosadecki.pl

 

Wydział Geodezji:

W dalszym ciągu można składać wnioski na dzienniku podawczym (urna) przy ul. Jagiellońskiej 33, a od poniedziałku (25 maja 2020 r.) również w budynku przy ul. Strzeleckiej 1.

Co się zmieni?

W zakresie:
- wypisu z ewidencji gruntów,

- wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów,

- wyrysu z ewidencji gruntów,

- pozyskania kopi dokumentów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

klienci urzędu będą obsługiwani przy jednym stanowisku w Wydziale Geodezji na parterze budynku przy ul. Strzeleckiej 1.

Rzeczoznawcy majątkowi będą mieli możliwość wglądu do aktów notarialnych na parterze budynku przy ul. Strzeleckiej 1 - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr 18 414 17 69 i 18 414 17 68.
Klienci, którzy mają zawieszone postępowania administracyjne, mogą po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się czynnie uczestniczyć w odwieszonych postępowaniach.

Kontakt telefoniczny:
18 4141 758
18 4141 768
18 4141 759
18 4141 753
18 4141 763
18 4141 754
18 4141 764

Geodeci mogą składać wnioski w urnie w budynku przy ul. Strzeleckiej 1. Odbiór dokumentów zgodnie z informacją z 15 maja 2020 r. przesłaną do geodetów.
Uruchomione zostają również kasy, w których można dokonać niezbędnych płatności.

Dyrektor Janusz BANACZYK

Tel: 18 41-41-800
E-mail: jbanaczyk@nowosadecki.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału/Kierownik PODGiK Damian TOKARCZYK
Tel: 18 41-41- 760
E-mail:  dtokarczyk@nowosadecki.pl

Wszelkie informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej https://www.bip.nowosadecki.pl/sprawy__karta_uslug/

 

Wydział Budownictwa:

Nadal można dostarczać wnioski drogą elektroniczną, pocztą lub wrzucać ich do urny znajdującej się w budynku przy  ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1. Po zrealizowaniu danej sprawy pracownik urzędu telefonicznie ustala termin i godzinę odbioru dokumentów lub wglądu do akt. 

Uruchomione zostają kasy, w których można dokonać niezbędnych płatności.

Informacje dotyczące prowadzonych postępowań uzyskasz pod numerem telefonu:

18 41-41-884,  18 41-41-885 - gminy: Chełmiec, Krynica-Zdrój (zgłoszenia)

18 41-41-882 - gminy: Piwniczna-Zdrój, Łącko, Krynica-Zdrój (pozwolenia) i Miasto Grybów

18 41-41-889 - gminy: Grybów, Gródek n/Dunajcem, Muszyna, Łososina Dolna

18 41-41-869 - gminy: Korzenna, Łabowa, Rytro

18 41-41-853 - gmina Podegrodzie

18 41-41-863 - gmina Nawojowa

18 41-41-873 - miasto i gmina Stary Sącz

Dyrektor Wydziału: Jacek JANUSZ

tel. 18 41-41-757
E-mail: jjanusz@nowosadecki.pl
Zastępca Dyrektora Wydziału:  Aneta SELWA

Tel. 18 41-41-862
E-mail: aselwa@nowosadecki.pl

Od 24 maja 2020 r. na nowo zaczynają biec terminy w zakresie budownictwa zawieszone 31 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa. Co to dokładnie oznacza?

Terminy, których bieg się nie rozpoczął – rozpoczynają swój bieg 24 maja 2020 r.

Terminy, których bieg uległ zawieszeniu – biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.

Oznacza to na przykład, że termin na:

- wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej,

- wniesienie zażalenia na postanowienie,

- zapoznanie się ze zgromadzonym w postępowaniu administracyjnym materiałem dowodowym,

- uzupełnienie braków formalnych wniosku w wyniku wezwania wydanego na podstawie art. 64 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. z dnia 2020.02.18),

- uzupełnienie w innych sprawach z zakresu działania organu administracji architektoniczno-budowlanej np. nałożony postanowieniem w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę, zgłoszeń,

który biegł w dniu 31 marca 2020 r. – został z tym dniem zawieszony i zacznie biec ponownie od dnia 24 maja 2020 r., a termin, który nie rozpoczął biegu – rozpocznie swój bieg z dniem 24 maja 2020 r.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

Dyrektor Wydziału Stanisław Ryba

Tel. 18 41 41 635

e-mail: sryba@nowosadecki.pl

Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów w zakresie gruntów gminnych – tel. 18 41 41 617, 18 41 41 638

 

Źródło: SPNS