Od dzisiaj zdalne nauczanie obowiązkowe

Od dzisiaj zdalne nauczanie obowiązkowe
Od dzisiaj zdalne nauczanie obowiązkowe

Od dzisiaj tj. 25 marca, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca, br. szkoły będą pracować w systemie nauczania zdalnego, z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

 

Obecnie podstawowym źródłem i kanałem informacji wykorzystywanym przez placówki oświatowe jest dziennik elektroniczny. Ponadto istnieją narzędzia, które umożliwiają kontakt dwukierunkowy. Są to komunikatory społecznościowe typu massanger czy skype. 


Bardziej profesjonalna od nich jest platforma moodle, która daje możliwość kontroli aktywności poszczególnych uczniów na każdym realizowanym za jej pomocą przedmiocie.


Działania nowosądeckich szkół w zakresie nauczania zdalnego mają być na bieżąco kontrolowane - informuje prezydent Ludomir Handzel.