Od piątku Just przejezdny, ale nie dla każdego

Od piątku Just przejezdny, ale nie dla każdego
Źródło i fot. GDDKiA Kraków

W piątek 21 grudnia 2018 r. ok. południa otwarta zostanie DK75 na odcinku przebiegającym po zboczu góry św. Justa dla pojazdów o tonażu do 8t na oś. 

 

Przebudowa nie została jeszcze zakończona. Prace przy wykonywaniu palisady będą nadal trwały, obowiązywać będzie również ograniczenie prędkości do 40km/h.  Dla pojazdów powyżej 8t na oś pozostaną takie jak dotychczas, na całą zimę.

 

Co zrobione do tej pory?

 

Wykonano 15 km palisad zaplanowanych i 6,5 km palisad pod drogą. Te drugie pierwotnie nie były przewidziane, jednak jak zaczęto frezować nawierzchnię na odcinku miedzy serpentynami, okazało się, że ruchy osuwiskowe nie tylko przesuwały masy nawierzchni z gruntami, ale także je obracały.

 

Ujawniły się głębokie na kilka metrów szczeliny, do których wpływały wody podziemne. By wzmocnić drogę konieczna była budowa dodatkowych pali pod nią. Wykonano oczepy betonowe na całej długości drogi od kościółka w dół. Oczepy są belkami, które spinają pale, tworzące palisadę.

 

Prace na Juście będą prowadzone prace przez całą zimę, ale poza korpusem drogowym, w zakresie, na który pozwolą warunki atmosferyczne. Po zakończeniu okresu zimowego droga krajowa nr 75 zostanie ponownie zamknięta, by dokończyć prace. 

 

Cały zakres prac obejmuje:

 

• rozbudowę jezdni drogi krajowej nr 75 na długości ok. 1,7 km;
• budowę lewostronnych i prawostronnych konstrukcji oporowych w formie kotwionych palisad z pali CFA;
• budowę drenów wierconych;
• budowę drenażu liniowego;
• budowę studni do odwodnienia wgłębnego;
• budowę kanalizacji deszczowej;
• budowę wpustów wodościekowych;
• budowę i przebudowę rowów otwartych;
• budowę rowu krytego;
• przebudowę teletechnicznej linii kablowej;
• budowę elektroenergetycznej linii kablowej;
• przebudowę oświetlenia drogowego;
• przebudowę sieci wodociągowej;
• budowę przepustów;
• likwidację istniejących przepustów.

 

Zgodnie z podpisaną umową, z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” ze Skoczowa i Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG z Limanowej, do terminu realizacji nie jest wliczany okres zimowy, a zakończenie prac zaplanowane jest na maj 2019 r.