Otwarte Strefy Aktywności w gminie Korzenna już gotowe

Otwarte Strefy Aktywności w gminie Korzenna już gotowe
Otwarte Strefy Aktywności w gminie Korzenna już gotowe. Fot. ilustracyjna

Na obszarze gminy Korzenna została zrealizowana inwestycja mająca na celu poprawę jej rekreacyjnego charakteru. Nowo otwarte strefy relaksu zapraszają mieszkańców i turystów do odpoczynku, a jednocześnie dodają gminie uroku jako elementy małej infrastruktury.

 

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki uzyskaniu przez gminę Korzenna dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosił około 550.000 zł, natomiast aż 340.000 zł stanowiła dotacja z resortu sportu i turystyki. 

 

Otwarte Strefy Aktywności są połączeniem placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu i parku. Oprócz siłowni plenerowej i placu zabaw, znajduje się tam strefa gier. Strefy relaksu powstały w pięciu miejscowościach należących do gminy Korzenna: w Korzennej, Janczowej, Lipnicy Wielkiej, Trzycierzu i Siedlcach. 

 

Strefy relaksu znajdują się w okolicy szkół, natomiast we wsi Siedlce Otwarta Strefa Aktywności została ulokowana przy boisku LKS „Łęka”. Program promujący Otwarte Strefy Aktywności, w ramach którego gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ma zasięg ogólnopolski. Jego celem jest zapewnienie miejsca odpoczynku i integracji społecznej w mniejszych miejscowościach oraz promowanie sportu na obszarach wiejskich.

 

Rada Gminy Korzenna już przyjęła regulamin korzystania z obiektów, który zostanie zamieszczony w formie tablicy informacyjnej w każdej ze stref relaksu. Regulamin zakazuje wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów do strefy relaksu, środków odurzających i substancji psychotropowych. Na obszarze strefy obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu. Nie można tam również jeździć na rowerze i wprowadzać zwierząt.