Partnerska współpraca dla dobra rynku lokalnego - ważna debata w ratuszu

Partnerska współpraca dla dobra rynku lokalnego - ważna debata w ratuszu
Oficjalna strona Miasta Nowy Sącz

Rozwój lokalnego rynku wymaga partnerskiej współpracy - władz miasta, przedsiębiorców i lokalnych instytucji. Nad przyszłością współpracy oraz aktualnymi problemami debatowano w nowosądeckim ratuszu.

 

Do najistotniejszych tematów poruszanych podczas debaty w ratuszu Nowego Sącza należały poziom kształcenia zawodowego i zatrudnianie obcokrajowców. W debacie wzięli udział przedsiębiorcy, władze miasta, a także przedstawiciele instytucji, uczelni, organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Wspólnie tworzą grono partnerów uczestniczących programie Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy. Spotkanie zostało poprowadzone przez dyrektora Sadeckiego Urzędu Pracy. W debacie wzięli udział także zastępca prezydenta Nowego Sącza oraz poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk. 

 

Aktualna stopa bezrobocia w Nowym Sączu według danych statystycznych Sądeckiego Urzędu Pracy wynosi 3,2%. W mieście jest zarejestrowanych nieco ponad 9800 przedsiębiorców. Zdecydowaną większość stanowią przedsiębiorcy zatrudniający do 10 osób. Do przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 pracowników należą jedynie trzy podmioty – przedsiębiorstwa Fakro, Newag i Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego. 

 

Przewodniczący miejskich struktur NSZZ "Solidarność" zwrócił się do lokalnych przedsiębiorców z apelem o rozważenie sposobu działań skłaniających pracowników polskich, którzy wyemigrowali "za chlebem" do powrotu do kraju. Nie ulega wątpliwościom, że podstawowym czynnikiem jest ten ekonomiczny, czyli wysokość płac. W Polsce brakuje rąk do pracy, dlatego pracodawcy decydują się na zatrudnianie obcokrajowców, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe, bo Polska nie jest jedyną destynacją dla pracowników z krajów wschodniej Europy – do tego grona należą także Czechy i Niemcy. 

 

Zmiana na polskim rynku pracy, związana z wysokością wynagrodzeń wymaga czasu i działań nie tylko na poziomie lokalnego rynku, ale również na poziomie regionalnym i krajowym.