Partnerzy do wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa” wyłonieni

Partnerzy do wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa” wyłonieni
Partnerzy do wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa” wyłonieni

Nabór partnerów do realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa” został rozstrzygnięty. Projekt wspólnie z Województwem Małopolskim będzie realizować dziewięć jednostek ratownictwa: górskiego lub wodnego. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Konkurs miał na celu wyłonienie partnerów będących jednostkami ratownictwa górskiego i wodnego, na rzecz utworzenia partnerstwa do wspólnej realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”. Dzięki wspólnym działaniom, a także ogromnemu doświadczeniu ratowników będziemy mogli sprawnie i efektywnie osiągnąć cele walcząc z koronawirusem – wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.

 

Wyłonionymi w naborze partnerami do wspólnej realizacji projektu będą:

  • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka,
  • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska,
  • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska,
  • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka,
  • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
  • Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

 

Celem realizowanego projektu jest wsparcie służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma na celu zapewnienie odpowiednich zasobów środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którego skład wchodzą: Województwo Małopolskie (lider partnerstwa), cztery państwowe jednostki budżetowe (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie) oraz 9 organizacji pozarządowych, prowadzących działalność statutową w zakresie ratownictwa górskiego lub ratownictwa wodnego, wyłonionych w naborze.

 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności walki z koronawirusem, jak również poprawi warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce – zaznacza wicemarszałek Łukasz Smółka. Po czym dodaje: Zakres wsparcia podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w związku z pandemią COVID-19 obejmie m.in.: zakup środków ochrony osobistej, środków i urządzeń do dezynfekcji, zakup aparatury medycznej oraz namiotów pneumatycznych.

 

Odbiorcami wsparcia, które będzie owocem wspólnych działań partnerów, będą mieszkańcy Małopolski oraz przebywający na terenie województwa, a także pracownicy jednostek ratownictwa medycznego, pracownicy jednostek ratowniczo-gaśniczych, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, funkcjonariusze i pracownicy służb i formacji przeznaczonych do: ochrony granicy państwa, do ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego.

 

Źródło: UMWM