PFRON wspiera organizacje pozarządowe w Nowym Sączu

PFRON wspiera organizacje pozarządowe w Nowym Sączu
PFRON wspiera organizacje pozarządowe w Nowym Sączu, Fot. Miasto Nowy Sącz

W siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja" odbyło się spotkanie z udziałem Magdaleny Majki (zastępcy Prezydenta Nowego Sącza) oraz starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, w celu przekazania dotacji dla trzech organizacji pozarządowych przez dyrektor małopolskiego oddziału PFRON.

 

Dyrektor małopolskiego oddziału PFRON Marta Mordarska oficjalnie przekazała dotację w wysokości 125 676 zł na rzecz Nowosądeckiego Stowarzyszenia Amazonek im. Heleny Włodarczyk, kwotę 530 598 zł na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja" w Nowym Sączu oraz dotację 193 250 zł na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja" w Bieczu. 

 

Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek im. Heleny Włodarczyk przeznaczy dotację na podniesienie sprawności fizycznej kobiet po operacji raka piersi, rehabilitację leczniczą oraz zajęcia z psychologiem. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja" w Nowym Sączu przeznaczy dotację na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, podobnie jak Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja" w Bieczu.

 

Wiceprezydent Magdalena Majka złożyła podziękowania Marcie Mordarskiej za udzielone wsparcie finansowe. Dzięki dotacjom stowarzyszenia będą mogły lepiej zrealizować swoje zadania statutowe. 

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz