PFRON wydał oświadczenie po zatrzymaniu dyrektor Marty M.

PFRON wydał oświadczenie po zatrzymaniu dyrektor Marty M.
PFRON wydał oświadczenie po zatrzymaniu dyrektor Marty M.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właśnie wydał oświadczenie w związku z zatrzymaniem  przez CBA dyrektor Marty M, przeciw której prokuratura podnosi zarzut wręczenia korzyści majątkowej w formie kontraktów zawartych z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

 

Treść komunikatu poniżej:

 

W związku z informacją o kolejnych działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzonych w sprawie podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe oraz powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego informuję, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od początku śledztwa udzielał Prokuraturze Regionalnej w Katowicach wszelkich informacji i przekazywał jej wszystkie oczekiwane dokumenty.

 

Zarząd Funduszu wyznaczył osobę zastępującą dyrektora Oddziału Małopolskiego PFRON.

 

Ponadto informuję, że już od 2018 r. - po pierwszych sygnałach o możliwych nieprawidłowościach – PFRON nie wypłaca Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach żadnych środków na realizację zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Środki przekazane zostały innym organizacjom wspierającym osoby niepełnosprawne.

 

Pani radna została również zawieszona w prawach członka Partii o czym poinformował nas Michał Sumera, Sekretarz Klubu PiS w Sejmiku Województwa Małopolskiego pisząc.

 

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, że - w związku z opublikowaną informacją przez Wydział Komunikacji Społecznej CBA - Pani radna wojewódzka została zawieszona w prawach członka Partii. 

Do czasu wyjaśnienia sprawy klub radnych powstrzyma się od komentarzy w tej sprawie.