PGNiG wspiera infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego

PGNiG wspiera infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego
PGNiG wspiera infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Od 16 października br. konsultanci PGNiG Obrót Detaliczny wspierają obsługę  telefoniczną osób kontaktujących się z Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS). To  odpowiedź na potrzeby Polaków związane z uzyskaniem praktycznych porad  dotyczących COVID-19. 


Nasze zaangażowanie stanowi dowód społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej  PGNiG, dziękuję naszym pracownikom, którzy bez wahania są gotowi nieść pomoc w tej  szczególnej sytuacji. To przykład dobrej współpracy, która będzie stanowiła realną pomoc dla  wielu Polaków. Co warto podkreślić, proces wsparcia obsługi telefonicznej dla osób  kontaktujących się z GIS został uruchomiony w ciągu 24 godzin – powiedział Jerzy  Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA. 


Przedstawiciele PGNiG Obrót Detaliczny będą udzielali porad w oparciu o materiały i skrypty przekazane przez GIS. Konsultanci odpowiedzą na pytania związane m.in. z diagnostyką, kwarantanną, świadczeniami zdrowotnymi, zasiłkami, leczeniem szpitalnym, testami, receptami oraz aplikacją ProteGO Safe (program do monitorowania kontaktów społecznych,  wspierający walkę z koronawirusem). 


Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników udało nam się po raz kolejny szybko zapewnić  niezbędne wsparcie dla państwowej instytucji. Co najważniejsze – dzieje się to bez  uszczerbku dla obsługi naszych Klientów, którzy systematycznie od kilku miesięcy przenoszą  swoją aktywność do elektronicznych kanałów obsługi – podkreślił Henryk Mucha, Prezes  Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny. 


Pracownicy PGNiG zapewniali już podobną pomoc w marcu i kwietniu tego roku, kiedy  wspierali infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli Telefoniczną Informację Pacjenta  (TIP). Otrzymali za to podziękowanie od ówczesnego Prezesa NFZ, a obecnego Ministra  Zdrowia Adama Niedzielskiego. 

 

Źródło: Materiały nadesłane do redakcji