Pierwsza sesja Powiatowej Rady Rynku Pracy

Pierwsza sesja Powiatowej Rady Rynku Pracy
Pierwsza sesja Powiatowej Rady Rynku Pracy, Fot. Miasto Nowy Sącz

W dniu 3 kwietnia, w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza, odbyło się Pierwsze Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na kadencję w latach 2019 - 2023. 

 

Podczas spotkania nowo wybranym członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy zostały wręczone akty powołania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzela. Prezydent miasta pogratulował zebranym powołania do nowego skladu Powiatowej Rady Rynku Pracy otwierając jej pierwszą sesję. 

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy weszli Artur Bochenek jako przewodniczący Rady, pełniący obecnie funkcję zastępscy prezydenta miasta, Paweł Cieślicki reprezentujący Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Grażyna Cempa - Pulit reprezentująca Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Nowym Sączu i Powiatu Nowosądeckiego, Jan First reprezentujący Cech Rzemiosł Różnych i przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Jan Kociołek reprezentujący Zarząd Regionu Małopolska NSZZ Solidarność w Nowym Sączu, Tadeusz Kruczek reprezentujący NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", Piotr Litwiński jako przedstawiciel Zarządu Sądeckiej Organizacji Turystycznej.

 

Do Powiatowej Rady Rynku Pracy zostali powołani również Andrzej Łukasik (Zarząd Powiatowy w Nowym Sączu, Forum Związek Zawodowych), Tadeusz Nowak (Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota), Józef Pyzik (Kongregacja Kupiecka, Zrzeszenie Handlu i Usług), doc. dr Marek Reichel (PWSZ w Nowym Sączu) pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady) oraz Stanisław Śmierciak (Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Sączu). 

 

Obecnie, 3,4% osób zamieszkujących na obszarze powiatu nowosądeckiego posiada status osoby bezrobotnej, co jest jednym z głównych wyzwań RPRP powiatu nowosądeckiego. 

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz