Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy – jest kilka problemów do rozwiązania

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy – jest kilka problemów do rozwiązania
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy – jest kilka problemów do rozwiązania, Fot. ilustracyjna

W dniu 14 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w tej kadencji samorządu. Na przewodniczącego rady został wybrany wicestarosta Antoni Koszyk. 

 

Starosta Marek Kwiatkowski wręczył nominacje wiceprzewodniczącym i członkom rady. Do grona osób wchodzących w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy znajdują się między innymi samorządowcy, małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawiciele biznesu i szkół wyższych oraz organizacji związkowych i pozarządowych. 

 

Głównym zadaniem pierwszego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy jest wspieranie rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy. Dzielenie się przez członków rady doświadczeniem i wiedzą ma pomóc poprawić sytuację na rynku pracy w powiecie nowosądeckim. Podczas pierwszego spotkania zostały przyjęte zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy na rok 2019 r. Przedmiotem posiedzenia był również plan szkoleń osób bezrobotnych i podział środków Funduszu Pracy na finansowanie programów promocji zatrudnienia. 

 

W 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu zarejestrowało się 9660 osób bezrobotnych, jednakże 9967 osób zarejestrowanych jako bezrobotnych utraciło ten status. 58% osób znalazło zatrudnienie, natomiast 13% osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy. 

 

Stopa bezrobocia na koniec listopada 2018 r. wyniosła 8% w powiecie nowosądeckim, czyli więcej niż średnia krajowa wynosząca 5,7% oraz średnia dla województwa małopolskiego (4,7%). W samym Nowym Sączu bezrobocie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie 3,2%. 

 

Zastanawiające jest to, że ok. 68% bezrobotnych to kobiety. Najczęstszą przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia wśród kobiet jest brak ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami. Podejmują one krótkotrwałe zatrudnienie w charakterze sprzedawcy, a następnie szukają ofert, które będą zgodne z posiadanymi przez nie kwalifikacjami. 

 

W 2018 r. za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy w Nowym Sączu pracę znalazło 2,6 tys. bezrobotnych, czyli aż 41% osób, które były zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Do zawodów najczęściej poszukiwanych na rynku pracy należeli robotnicy budowlani, technicy prac biurowych, sprzedawcy, robotnicy gospodarczy, kucharze i kelnerzy.