Piotr Giza pośmiertnie odznaczony patentem oficerskim

Piotr Giza pośmiertnie odznaczony patentem oficerskim
Piotr Giza pośmiertnie odznaczony patentem oficerskim

Dzisiaj w ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia patentu oficerskiego Janowi Ruchała, wnukowi śp. Piotra Gizy, mianowanego pośmiertnie na stopień podporucznika za zasługi na rzecz obronności państwa.

 

Zgromadzonych przywitał prezydent Ludomir Handzel.

 

Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowosądeckim ratuszu, szczególnie tutaj na Sądecczyźnie. Cała południowa małopolska to miejsce, które wielokrotnie udowadniało, że Polacy potrafią pracować dla Polski, ale również walczyć o jej niepodległość i byt. Dzisiaj symbolicznie chciałem podziękować wszystkim bohaterom tym znanym i nieznanym. Taka uroczystość jak dzisiejsza pokazuje nam, jaką drogą młodzież powinna zmierzać i cieszę się, że nosi ona nasze polskie mundury. Widać jak bardzo kocha naszą ziemię polską. 

 

Po wystąpieniu prezydenta został odczytany krótki życiorys awansowanego żołnierza. 

 

Podporucznik Piotr Giza urodził się 7 kwietnia 1883 roku w Dąbrówce Polskiej, w powiecie nowosądeckim. W 1903 roku został powołany do wojska austriackiego. W szeregi wojska polskiego został wcielony w lutym 1919 roku. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921. W walkach pod Beresteczkiem został ranny uprzednio uznany za poległego. Za wzorową postawę podczas tej wojny 28 kwietnia 1921 roku został odznaczony Krzyżem Walecznym. 20 lipca 1929 roku za zasługi niepodległościowe odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. 7 września 1932 roku odznaczony przez prezydenta RP Medalem Niepodległości. W latach 1925-1936 był naczelnikiem gminy Dąbrówka Polska. Do jego zadań należała m.in. ewidencja wojskowa i udział w poborze do wojska. W czasie okupacji wspierał partyzantów przez pomoc w dostarczaniu żywności, odzieży i organizowaniu innej pomocy materialnej. Aktywny działacz polskich drużyn strzeleckich. W ramach działalności społecznej wspierał idee patriotyczne i manifestował swoje przywiązanie do Ojczyzny. Zmarł 9 maja 1950 roku. Spoczywa na cmentarzu kolegialnym w Dąbrówce Polskiej. Mianowanie na stopień podporucznika wynika ze szczególnej potrzeby upamiętnienia Ś.P. Piotra Gizy jako ofiarnego żołnierza oraz gorliwego patrioty. W uznaniu jego zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość Państwa Polskiego oraz za wzorową i sumienną działalność na rzecz suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Następnie odczytano postanowienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 6 grudnia 2019 roku o mianowaniu pośmiertnie na pierwszy stopien oficerski podporucznika Piotra Gizy. 

 

Patent oficerski wręczyli wnukowi Piotra Gizy, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk. Marcin Żal oraz prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.

 

Jan Ruchała podziękował za zorganizowanie uroczystości w wyjątkowym miejscu jakim jest sala ratuszowa, w której przebywał również sam Marszałek Piłsudski.

 

Chciałem podziękować panu prezydentowi za zorganizowanie tej uroczystości w tej sali, która jest sercem miasta. Zasiadał w niej również Marszałek Piłsudski, a mój dziadek Piotr Giza był żołnierzem 3 Dywizji Regionów właśnie Marszałka Piłsudskiego. Ja tego mojego dziadka niemalże wskrzesiłem po 70 latach, bo wojsko go uśmierciło. Taka była sytuacja. I jak miasto liczy 728 lat, w tej sali ratuszowej, to chyba jest pierwsza taka sytuacja, że patent oficerski pośmiertny wręcza się w tej sali, gdzie przebywał też sam Marszałek Piłsudski.

 

Na koniec głos zabrał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, któy wręczył Janowi Ruchała list gratulacyjny.

 

Ja pozwolę sobie pogratulować tak wspaniałych przodków i bohaterów. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że gdyby nie takie osoby, o takiej patriotycznej postawie, to pewno byśmy nie odzyskali niepodległości po 123 latach zaborów i po okresie XX wieku, a więc I i II wojny światowej. Chciałem złożyć podziękowania i gratulacje osobom, które tak bardzo zasłużyły się dla naszego kraju.

 

W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Ludomir Handzel, starosta nowosądecki Marek kwiatkowski, radny Artur Czernecki, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Tomasz Baliczek, służby mundurowe, poczty sztandarowe i zaproszeni goście.

 

***

 

Przypomnijmy. W ubiegłym roku w Katedrze Wawelskiej w Krakowie odbyła się uroczystość nadania medalu Krzyża Walecznych rodzinie zmarłego Piotra Gizy. Odznaczenie zostało wręczone po 98 latach od decyzji o jego nadaniu oraz po 69 latach od śmierci żołnierza 7 Pułku Piechoty Legionów.


Do uhonorowania bohatera walk z bolszewikami za jego życia nie doszło, bo jak przypuszcza jego rodzina, władze wojskowe myślały, że Piotr Giza zginął w rejonie Beresteczka, a on w tym czasie kurował się w szpitalu polowym. Z kolei sam zainteresowany nie wiedział za życia, że został mu przyznany medal. 

 

wręczenie patentu oficerskiego Nowy Sącz wręczenie patentu oficerskiego Nowy Sącz wręczenie patentu oficerskiego Nowy Sącz wręczenie patentu oficerskiego Nowy Sącz wręczenie patentu oficerskiego Nowy Sącz wręczenie patentu oficerskiego Nowy Sącz