PKP złożyło wniosek o dofinansowanie rewitalizacji parku przy dworcu PKP

PKP złożyło  wniosek o dofinansowanie rewitalizacji parku przy dworcu PKP
PKP złożyło wniosek o dofinansowanie rewitalizacji parku przy dworcu PKP, Fot. ilustracyjna

Polskie Koleje Państwowe SA złożyły wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie rewitalizacji parku przy dworcu PKP. Urząd Miasta Nowego Sącza jest partnerem tego projektu.


Rewitalizacja ma na celu przywrócenie historycznej kompozycji krajobrazowej parku. W ramach zadania przewidziano wykonanie nowej nawierzchni alei parkowych, wymianę istniejących ławek, koszy na śmieci, modernizację oświetlenia, wprowadzenie rzeźby kwiatowej, nowych nasadzeń i pielęgnację zieleni.


Szacowana wartość robót budowlanych wynosi około 2 500 000 zł. Jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie, inwestorem będzie właściciel terenu, to jest PKP S.A.


Miasto zabezpieczyło środki na utrzymanie i pielęgnację zieleni w zrewitalizowanym parku, zobowiązało się do dbania o czystość i zimowe odśnieżanie terenu oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury. 

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz