Po co burmistrz Starego Sącza jedzie do Warszawy?

Po co burmistrz Starego Sącza jedzie do Warszawy?
Fot. UM Stary Sącz

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek w najbliższy poniedziałek (10 grudnia) weźmie udział w uroczystej gali „100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości”.

 

W Teatrze Narodowym w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii. Starosądecka delegacja odbierze też tablicę pamiątkową potwierdzającą status Pomnika Historii dla zespołu staromiejskiego Starego Sącza i zespołu klasztornego Sióstr Klarysek. Prezydenckie rozporządzenie pieczętuje rangę Starego Sącza - świadka naszej historii, współtworzącego bogactwo kultury polskiej, ale i europejskiej. Jest symbolicznym potwierdzeniem tego, co jest ważne dla tożsamości małych polskich ojczyzn.

 

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków i najwyższe wyróżnienie jakie zabytek może otrzymać. Stary Sącz znajdzie się w prestiżowym gronie m.in. obok Krakowa, Gdańska, Warszawy, ale i mniejszych miejscowości jak Łańcut, czy Gniezno o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Polski. Statut pomników historii nie przysługuje całym miastom, ale poszczególnym obiektom i jego elementom, jak na przykład łańcuckiemu zespołowi parkowo-pałacowemu. Od roku 1994 do dzisiaj prezydenckie rozporządzenie objęło 91 obiektów. Po poniedziałkowej uroczystości będzie ich niewiele ponad 100.

 

Nigdy nie miałem wątpliwości, że Stary Sącz należy do grona miejsc niezwykle istotnych dla polskiej historii i kultury - zaznacza burmistrz Jacek Lelek.- Dzieło św. Kingi i jej dziedzictwo wpisało przed wiekami Stary Sącz w nurt najstarszych dziejów Polski, w krąg kultury łacińskiej, ale również , jak uważają niektórzy badacze w krąg kształtującego się języka polskiego. Stary Sącz to historia oparta na wielkiej wartości, historia wpisana w 1050 lat polskiego chrześcijaństwa. To nie tylko zabytkowe unikalne centrum, ale również wyjątkowa przestrzeń duchowa. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Postanowiliśmy wystąpić do ministerstwa w tej sprawie i bardzo się cieszymy, że Pan minister przychylił się do naszego wniosku. Bardzo dziękuję wszystkim pokoleniom starosądeczan, którzy to dziedzictwo chronili na przestrzeni wieków i tym, którzy robią to dzisiaj. To nagroda za ich pracę. - dodaje burmistrz.
 

 

Relację z uroczystości w Teatrze Narodowym będzie można obejrzeć na stronie prezydent.pl. Więcej i pomnikach historii na http://www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/

UM Stary Sacz