Podegrodzie: GPSZOK po remoncie

Podegrodzie: GPSZOK po remoncie
Podegrodzie: GPSZOK po remoncie

W poniedziałek 14 września b.r. zostały odebrane prace modernizacyjne na Gminnym PSZOK-u w Podegrodziu.

 

W ramach zadania powstało zadaszenie nad kontenerami zlokalizowanymi w PSZOK w Podegrodziu, utwardzony istniejący plac oraz zakupione 4 kontenery. 

 

Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach programu "Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

 

Wartość projektu to ponad 275 tys. zł, zaś kwota dofinansowania ponad 234 tys. zł.

 

Fot. Gm. Podegrodzie