Pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego dla osób niepełnosprawnych

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego dla osób niepełnosprawnych
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego dla osób niepełnosprawnych, Fot. Miasto Nowy Sącz

Do 30 marca trwa nabór wniosków o udział w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” Moduł II, adresowanym do osób niepełnosprawnych. Chodzi o pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

 

Dofinansowanie obejmuje:

  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
  • opłatę za naukę (czesne).

 

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania w ramach programu można uzyskać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Żywiecka 13, tel. 18 441 91 27.

 

Nabór wniosków na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 trwa od 4 do 30 marca 2019 r. 

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz