Ponad 3 mld zł na budowę „Sądeczanki”

Ponad 3 mld zł na budowę „Sądeczanki”
Ponad 3 mld zł na budowę „Sądeczanki”

Wczoraj na terenie budowy nowego mostu w Kurowie odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji drogowych na Nowosądecczyźnie.

 

Wzięli w nim udział parlamentarzyści - posłowie na Sejm RP: Jan Duda, Wiesław Janczyk i Patryk Wicher, przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Iwona Mularczyk oraz wicemarszałek województwa Łukasz Smółka.

 

W trakcie konferencji poruszony został temat budowy drogi z Brzeska do Nowego Sącza, czyli tzw. Sądeczanki. Dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu ze strony polskiego rządu, na tą niezwykle ważną inwestycję, pula środków finansowych została podniesiona z 1,483 mld zł do 3,183 mld zł. Całość przedsięwzięcia wyniesie więc ponad 3 mld zł.

 

O konieczności zrealizowania tego projektu mówił wicemarszałek Łukasz Smółka. "Wszyscy wiemy, jak ciężko dojechać w obecnej sytuacji w godzinach szczytu z Krakowa do Nowego Sącza - bardzo ważnego ośrodka z punktu widzenia województwa. Zwiększenie środków do ponad 3 183 mln zł pokazuje że inwestycja zmierza w kierunku realizacji".

 

Inwestycja jest już na etapie opracowywania stosownych koncepcji i warunków technicznych. Rozpoczęcie prac warunkuje szybki wybór wariantu przebiegu traktu oraz uzyskanie decyzji środowiskowej, o wydanie której GDDKiA zamierza złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w drugiej połowie bieżącego roku.

 

Źródło i fot.: UMWM