Poseł Patryk Wicher interpeluje do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie obwodnicy Piwnicznej Zdrój

Poseł Patryk Wicher interpeluje do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie obwodnicy Piwnicznej Zdrój
Poseł Patryk Wicher interpeluje do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie obwodnicy Piwnicznej Zdrój

Poseł Patryk Wicher wystosował pismo, do włodarzy gmin zainteresowanych budową obwodnicy w Piwnicznej Zdroju. Poinformował w nim, że planowana inwestycja rodzi jego obawy z dwóch powodów.

 

Chodzi o trudności w uzyskaniu porozumienia społecznego w kwestii przebiegu tej trasy oraz o plany włączenia tej inwestycji w szersze działania, które mogą spowodować dalsze konflikty lokalne i niekorzystne skutki uboczne dla regionu.

 

Poseł przekazał także, że złożył interpelację w sprawie budowy obwodnicy Piwnicznej-Zdrój do Ministerstwa Infrastruktury.

 

Temat ruchu tranzytowego w Dolinie Popradu to temat w którym postanowiłem pomóc, aby ostateczny efekt był jak najbardziej korzystny dla komunikacji i ekologii - informuje Patryk Wicher.

 

Poniżej treść całego pisma.

Przypomnijmy. Przygotowane zostały trzy warianty obwodnicy Piwnicznej, które mają długości w zakresie od 2,0 do 2,5 km.

 

Wariant 1

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 od ronda w rejonie cmentarza. Następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz nad drogą w kierunku centrum Piwnicznej. Dalej przebiega łukiem między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi w estakadę, biegnącą nad: rzeką Poprad, kładką i równolegle nad ul. Kościuszki, dalej przechodzi bezpośrednio w tunel pod górą Mały Kicarz. Po stronie południowej wariant 1 włącza się do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający relacje skrętne: z centrum Piwnicznej do Mniszka oraz relację odwrotną z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

Wariant 2

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 od ronda, w rejonie cmentarza, a następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz drogą w kierunku centrum miasta, po czym przebiega między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi nad drogą prowadzącą do kładki pieszej. Biegnąc łukiem dalej, pomiędzy linią kolejową i rzeką Poprad, przechodzi w obiekt inżynierski nad rzeką i ul. Kościuszki. Następnie obiekt przechodzi w drogę prowadzącą łukiem, w rozkopie, ponad Sanatorium Uzdrowiskowym „Limba”, gdzie włącza się do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający skręt z centrum Piwnicznej do Mniszka oraz z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

Wariant 3

Przebiega po zachodniej stronie miasta i rozpoczyna się na istniejącej DK87, od ronda w rejonie cmentarza. Następnie wznosi się obiektem mostowym, przechodzącym w rozkop, łukiem prowadzącym w kierunku południowym. Po wyjściu z rozkopu przechodzi obiektem nad doliną, następnie bezpośrednio w tunelu pod górą Węgielnik, o długości ok. 470 m, prowadząc do wylotu po południowej stronie zbocza. W tym miejscu tunel przechodzi w estakadę nad ul. Daszyńskiego, linią kolejową i rzeką Poprad, która prowadzi obwodnicę do poziomu terenu, po zachodniej stronie szkoły. Dalej łukiem obwodnica włącza się do istniejącego układu drogowego, poprzez rondo.

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych proponowane wiarianty nie spotkały się z akceptacją mieszkańców Piwnicznej-Zdroju. Burmistrz Dariusz Chorużyk w lipcu br. wystosował list do Dyrektora Oddziału GDDKiA Oddział w Krakowie Tomasza Pałasińskiego, w którym poprosił o ponowną całościową analizę ewentualnych wariantów związanych z budową obwodnicy Piwnicznej-Zdroju.

 

Największy konflikt generują te warianty, które ingerują w tę część Piwnicznej Zdroju, która jest częścią uzdrowiskową. Wariant, który omija część uzdrowiskową, też nie uzyskał akceptacji przez mieszkańców, którzy sąsiadują bezpośrednio z inwestycją, a ponadto sprzeciw społeczny budzi konieczność wyburzenia budynków mieszkalnych, dlatego należy to uszanować. (...) Przebieg drogi krajowej nr 87 przez Rynek w Piwnicznej-Zdroju uniemożliwia skierowanie ruchu samochodów ciężarowych, jak i tirów przez tę część miasta. (...) Ewentualna obwodnica Piwnicznej-Zdroju jest potrzebna, ale nie można jej budować kosztem mieszkańców i uzdrowiska - czytamy w liście burmistrza.

 

Poniżej treść całego listu.

Źródło: fb Patryk Wicher, Fb Dariusz Chorużyk, fot. GDDKiA,