Powiatowy Inspektor Sanitarny zwraca się do mieszkańców o wyrozumiałość dla pracy wykonywanej przez pracowników PSSE

Powiatowy Inspektor Sanitarny zwraca się do mieszkańców o wyrozumiałość dla pracy wykonywanej przez pracowników PSSE
Powiatowy Inspektor Sanitarny zwraca się do mieszkańców o wyrozumiałość dla pracy wykonywanej przez pracowników PSSE

Duży przyrost zakażeń koronawirusem na Sądecczyźnie sprawił, że PSSE w Nowym Sączu musi pracować na zwiększonych obrotach. Liczba prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych uległa podwojeniu w stosunku do okresu od początku trwania pandemii.

 

Stacja pracuje codziennie bez wyłączenia dni wolnych od pracy, a w dni powszednie na dwie zmiany, przy czym zdecydowana większość pracowników została przesunięta do realizacji wyłącznie zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii. Dla potrzeb zwalczania jej skutków uruchomione są 4 linie telefoniczne i odbierane jest około 500 telefonów dziennie.

 

W związku z tym iż praca w takich warunkach może prowadzić do opóźnień w uzyskiwaniu informacji, a w skrajnych przypadkach do pojawienia się także błędnych informacji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwraca się do mieszkańców powiatu i miasta o wyrozumiałość dla pracy wykonywanej w dużym napięciu, stresie i tempie przez pracowników tutejszej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

 

Poniżej treść całego komunikatu.

Fot. PSSENS