Powiatowy Urząd Pracy zamknięty dla klientów

Powiatowy Urząd Pracy zamknięty dla klientów
Powiatowy Urząd Pracy zamknięty dla klientów

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce, praca Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zostaje ograniczona tj. wstrzymana zostaje obsługa bezpośrednia, czyli Urząd będzie zamknięty dla klientów.

 

Z PUP będzie można kontaktować się wyłącznie telefonicznie: 18 440 08 08, faks 18 440-08-08 wew. 300 lub za pomocą poczty elektronicznej ko@pup.powiat-ns.pl, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, oraz poczty tradycyjnej.


 
Zaleca się, aby sprawy załatwiać drogą elektroniczną za pomocą formularzy udostępnionych na stronie www.praca.gov.pl. Możliwe będzie złożenie dokumentów kierowanych do Urzędu do udostępnionego w tym celu pojemnika, zlokalizowanego przy wejściu do budynku.


Osoby umówione na podpisanie umowy dotyczącej otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej proszone są o kontakt telefoniczny pod numerami: 18 414 94 45, lub 18 414 94 36.

 

Wszystkie zaplanowane wcześniej wizyty w urzędzie zostaną przesunięte na późniejszy termin. W tym celu, pracownicy Urzędu będą się kontaktować telefonicznie z klientami.

 

Szczegóły: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny oraz https://nowysacz.praca.gov.pl/

 

Źródło: SPNS