Pracowity sezon w gminie Gródek. Inwestycjom towarzyszy usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Pracowity sezon w gminie Gródek. Inwestycjom towarzyszy usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Pracowity sezon w gminie Gródek. Inwestycjom towarzyszy usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Fot. Gmina Gródek

W gminie Gródek trwają prace drogowe w ramach planowanych inwestycji. Już niebawem rozpoczną się także roboty niezbędne do usunięcia skutków klęsk żywiołowych na gminnych drogach. 

 

W gminie są prowadzone prace remontowe na drogach gminnych Podole - Dział - Jelna z remontem mostu w miejscowości Podole. Wartość inwestycji została oszacowana na kwotę 737 000 zł. Kwota 309 000 zł dofinansowania pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

W miejscowości Sienna, przy sportowym boisku zbudowano zaplecze sanitarno - szatniowe, w którym obecnie są prowadzone prace wykończeniowe. Ważne prace są prowadzone także w szkołach w Rożnowie, Podolu - Górowej, Przydonicy i Jelnej. Prace objęły wymianę posadzek, drzwi, barierek ochronnych i podjazdów dla niepełnosprawnych, a także schodołazów. Prace mają na celu przystosowanie placówek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z PFRON w wysokości 203 000 zł. 

 

Do ważnych inwestycji realizowanych w gminie Gródek należą również zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego obejmujące budowę budynku zaplecza sanitarno - szatniowego, boiska do piłki plażowej i mini siłowni, budowa miasteczka rowerowego w Podolu - Górowej oraz budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydonica, a także modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Bartkowa - Posadowa, Bujne i Rożnów. 

 

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelnej jest prowadzona budowa centrum społeczno - kulturalnego obejmująca budowę klatki schodowej i przebudowę poddasza na cele powstania obiektu pełniącego funkcje zaplecza do realizacji zadań z zakresu integracji, kultury i promocji dla psołeczności lokalnej. Obiekt mógł powstać dzięki dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014 - 2020 w wysokości 413 000 zł.

 

Źródło i Fot. Gmina Gródek