Prawo i Sprawiedliwość po wyrokach udostępnia wyciągi bankowe

Prawo i Sprawiedliwość po wyrokach udostępnia wyciągi bankowe

W czerwcu 2017 r. złożyliśmy do Prawa i Sprawiedliwości wniosek o udostępnienie skanów wyciągów i historii rachunków bankowych partii z listopada 2016 r. Po prawie dwóch latach partia udostępniła te dane. Pierwszą reakcją na nasz wniosek była odmowa. Partia uznała, że nasz wniosek nie spełnia podstawowego warunku formalnego, tj. nie określa przedmiotu i zakresu żądanej ...