Prezydent wypowiedział się o stanie sądeckich szkół

Prezydent wypowiedział się o stanie sądeckich szkół
Prezydent wypowiedział się o stanie sądeckich szkół, Fot. Miasto Nowy Sącz

W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, zastępca prezydenta Magdalena Majka oraz dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska przedstawili dziennikarzom raport o stanie sądeckich szkół w kontekście planowanych zmian w ich strukturze organizacyjnej.  

 

W raporcie przygotowanym przez Wydział Edukacji i Wychowania znalazły się dane demograficzne oraz kwestie związane z wydatkami ponoszonymi przez Urząd Miasta Nowego Sącza na finansowanie sądeckiej oświaty. 

 

- Rok 2019 będzie bardzo trudny dla sądeckiej oświaty, ponieważ zbiegają się dwa roczniki, które kończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum i rozpoczynają naukę w szkole średniej. Przed urzędnikami duże wyzwanie, aby zorganizować pracę w szkołach. Czas grudnia i stycznia był czasem szybkiej analizy, która doprowadziła do przedstawienia sytuacji sieci szkół w Nowym Sączu, a ta nie jest właściwa. Wielokrotnie nie reagowano na potrzeby, nie dokonywano wyprzedzająco zmian lub nie były one trafione. Nie reagowano na uwagi zgłaszane przez nauczycieli i rodziców. Takim przykładem jest likwidacja Szkoły Podstawowej nr 19 na osiedlu Millenium, gdzie mieszka, w niedalekiej odległości, blisko 6 tys. osób - podkreślił Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. 

 

Omawiając raport przedstawił m.in. kwoty, jakie miasto dokłada do edukacji każdego dziecka. - Średnio w Nowym Sączu do edukacji jednego dziecka dokładamy kwotę 1727 zł, w SP nr 2 - 1312 zł. Natomiast w SP nr 1 jest to kwota 10 tys. 812 zł. (…) Jeżeli mamy informację, że w ciągu najbliższych 6 lat będziemy musieli do tej szkoły dopłacić 8 mln zł, to pojawia się pytanie, czy nie lepiej przeznaczyć te środki na inne cele związane z oświatą. 

 

Obecna na spotkaniu z dziennikarzami zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Magdalena Majka zauważyła, że obecna sieć szkół w naszym mieście nie funkcjonuje prawidłowo. 

 

- Będziemy dążyli do racjonalizacji sieci szkół (...) Nie wycofujemy się również z innych pomysłów, do których dążyliśmy, czyli dążenia do tego, aby gimnastyka korekcyjna odbywała się jak najbliżej dzieci, które jej potrzebują.

 

Prezydent podsumował spotkanie stwierdzając, że nie pozwoli na to, aby "za pomocą nowosądeckich dzieci uprawiać politykę". - Na to nie będzie mojej zgody.