Prezydent zatwierdził wyniki Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok

Prezydent zatwierdził wyniki Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok
Prezydent zatwierdził wyniki Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok, Fot. ilustracyjna Pixabay

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel wydał zarządzenie o zatwierdzeniu wyników głosowania nad budżetem obywatelskim miasta Nowego Sącza na rok 2020. 

 

Zarządzenie nr 622/2019 r. z dnia 15 października 2019 r. zawiera zadania zatwierdzone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Co ciekawe, pula środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski została wyczerpana. 

 

Budżet obywatelski, inaczej partycypacyjny, umożliwia mieszkańcom lokalnych środowisk współdecydowanie o wydatkowaniu środków publicznych w danym mieście lub w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Mieszkańcy mogą zgłosić projekty zadań do budżetu, które po weryfikacji są poddawane pod powszechne, bezpośrednie głosowanie mieszkańców. 

 

Zwycięskie projekty, które uzyskały najwięcej głosów i zostały najwyżej ocenione przez komisję weryfikacyjną są przeznaczane do realizacji i wpisywane do budżetu. Do przykładowych zadań wybranych do realizacji należą "Więcej parkingów", "A teraz głosujemy bo chcemy piękny chodnik", "Nowosądeckie centrum aktywnego wypoczynku".

 

Pojawiły się także projekty związane z bezpieczeństwem na niektórych osiedlach, samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów, a także tworzenia miejsc zabaw dla dzieci oraz miejsc rekreacji dla dorosłych i seniorów. 

 

Pełna treść zarządzenia z dnia 15 października 2019 r. jest dostępna pod tym linkiem.

 

Źródło: UMNS, Fot. ilustracyjna Pixabay