Program Czyste Powietrze wznowiony! Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

Program Czyste Powietrze wznowiony! Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie
Program Czyste Powietrze wznowiony! Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie, Fot. ilustracyjna

W dniu 21 stycznia 2019 r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach priorytetowego programu „Czyste Powietrze”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyjmuje wnioski drogą elektroniczną oraz w formie papierowej.

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się niektóre zapisy programu priorytetowego „Czyste Powietrze” i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą rozpatrywane na starych zasadach, natomiast wnioski składane w ramach nowego naboru są rozpatrywane według zmodyfikowanych reguł. 

 

Zmiany są związane z wprowadzeniem do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej, zwanej ulgą termomodernizacyjną.  Zmieniono zasady naliczania wysokości dotacji. Wnioskodawcy, którzy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymają mniejsze dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Ponadto, grupa beneficjentów programu Czyste powietrze została rozszerzona o osoby fizyczne posiadające nieruchomość na własność lub będące wspówłaścicielami budynku jednorodzinnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dofinansowania będzie wyznaczana odpowiednio do posiadanego lokalu mieszkalnego.

 

Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie za prace termomodernizacyjne prowadzone od 1 stycznia 2018 r., nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, dla wniosków, które zostaną złożone do 30 czerwca 2019 r. 

 

Procedura oceny wniosków o dofinansowanie została uproszczona. Zrezygnowano między innymi z obowiązku wizytacji dopuszczającej i jej pozytywnego wyniku jako warunku przyznania dofinansowania. Wizytacja końcowa będzie obejmowała przedsięwzięcia realizowane w całości lub w części siłami własnymi, nie mniej niż 15% zadań zakończonych, wybranych na podstawie próby określonej wg zasad obowiązujących WFOŚiGW.